+ Tuyển nhân viên kỹ thuật : sửa chửa máy in

+ Tuyển nhân viên kinh doanh : tot nghiep quản trị kinh doanh, có kinh nghiệm