Mặt hàng chính: ✔ Tủ nhựa nhiều ngăn, kệ nhựa ✔ Ca nhựa cách nhiệt, bình nhựa đựng đá ✔ Chậu nhựa, xô nhựa, rổ nhựa ✔ Sọt rác nhỏ, lớn, thùng rác ✔ Hộp thực phẩm, giỏ nhựa, thùng gạo,..