Xưởng chúng tôi chuyên về:
- Gia công các lọai khuôn ép các sản phẩm nhựa.

- Gia công các sản phẩm nhựa theo yêu cầu khách hàng.

- Lập kế họach bảo trì/sửa chữa các loại khuôn ép máy ép nhựa.

- Thiết kế và gia công CNC bằng các phầm mềm CAD/CAM.

- Thiết kế và gia công phay/ tiện trên máy CNC

- Cty chúng tôi cũng nhận ép gia công cho những khách hàng đã có sẵn khuôn